Blogger Widgets

2013年1月8日星期二

2013沙戥一校1G班课程表 Timetable for 1G

我将在星期五派课程表给同学们。
下个星期开始,同学们必须带课本和作业来学校上课。
请家长协助同学们按照课程表带书本来学校。


Saya akan megedarkan jadual waktu kelas kepada murid pada hari Jumaat ini.
Sila bawa buku teks dan buku kerja mengikut jadual waktu kelas mulai minggu depan.

berikut adalah jadual waktu kelas.


1G课程表Jadual Waktu kelas 1G

没有评论:

发表评论