Blogger Widgets

三年级古诗视频 Sajak Klasik Tahun 3 (video)

三年级背诵古诗篇目(10 首)四时田园杂兴(选一)                宋〃范成大
昼出耘田夜绩麻,
村庄儿女各当家。
童孙未解供耕织,
也傍桑阴学种瓜。

                        唐〃罗隐
不论平地与山尖,
无限风光尽被占。
采得百花成蜜后,
为谁辛苦为谁甜?

村 居                   清〃高鼎
草长莺飞二月天,
拂堤杨柳醉春烟。
儿童散学归来早,
忙趁东风放纸鸢。古朗月行            唐〃李白
小时不识月,
呼作白玉盘。
又疑瑶台镜,
飞在青云端。
绝 句                 唐〃杜甫
迟日江山丽,
春风花草香。
泥融飞燕子,
沙暖睡鸳鸯。寻隐者不遇        唐〃贾岛
松下问童子,
言师采药去。
只在此山中,
云深不知处。 池 上                唐〃白居易
小娃撑小艇,
偷采白莲回。
不解藏踪迹,
浮萍一道开。


悯 农(二)      唐〃李绅
春种一粒栗,
秋收万颗子。
四海无闲田,
农夫犹饿死。
 江上渔者         宋〃范仲淹
江上往来人,
但爱鲈鱼美。
君看一叶舟,
出没风波里。 题西林壁        宋〃苏轼
横看成岭侧成峰,
远近高低各不同。
不识庐山真面目,
只缘身在此山中。没有评论:

发表评论